Vi tilbyder også samtaler online

Behandling

I Huset Relief har vi mange års erfaring med at behandle og yde terapeutisk hjælp til mange forskellige slags problematikker.

Vi er allermest optagede af, at hjælpe dig til at trives bedre og til at leve et meningsfuldt liv i overensstemmelse med dine egne værdier og mål. 

Nedenfor ser du eksempler på udfordringer og problemer, som du kan henvende dig med og som vi har stor erfaring med at behandle: 

Angst

Angst

Angst er en meget udbredt lidelse og kan komme til udtryk på forskellige måder – fx i sociale sammenhænge, som følge af en ubehagelig oplevelse, angst for at præstere og  ved tendens til at overbekymre sig og generelt føle sig ængstelig. Angst kan også føles som et anfald af panik, der kommer ud af det blå. Vi har stor erfaring og ekspertise i at behandle angst.

Depression

Depression

Termen depression bruges i dag bredt til at beskrive tilstande, hvor man føler sig trist meget af tiden og hvor man er præget af håbløshed og meningsløshed. Det kan være svært at række ud efter hjælp og og svært i det hele taget at kende sig selv, fordi man har så lavt et energiniveau.

Stress

Stress

Vi oplever alle afgrænsede perioder med stress og det kan være en hjælp, når vi skal præstere og yde noget særligt. Problemerne opstår, hvis stressen efter en rum tid ikke aftager igen og man kommer til at gå med en mere eller mindre konstant følelse af at skulle være på og ikke igen kan komme ned i gear og sove godt og slappe af. 

Vores erfaring er, at stresssymptomer ofte bemærkes af andre omkring en, før man selv indser alvorsgraden.

Krise og traumer

Krise og traumer

Vi har en specialviden, når det handler om behandling af reaktioner på særligt voldsomme oplevelser. Det kan være du har været udsendt som soldat og lider af PTSD eller fx har været vidne til et biluheld eller udsat for et overgreb. Undgåelse, øget vagtsomhed, dårlig søvn og fysisk uro vil ofte være nogle af de udfordringer vi vil rette fokus på i behandlingen af traumer.  

Sorg

Sorg

På et eller andet tidspunkt i livet kommer vi alle til at mærke sorgen og det er barskt. På vejen til igen at leve sit liv uden at sorgen skal være den dominerende følelse,  kan det være en god idé at tale med et andet menneske både om tabet og også om det nye liv, man skal til at orientere sig mod.

Ældre

Ældre

I den sidste del af livet kan der være udfordringer af mere eksistentiel karakter. Måske har du mistet din ægtefælle og skal finde ud af at finde mening i en ny tilværelse, måske ønsker du en samtalepartner til at kigge på, hvad livet har budt dig og til at tale med om det, som venter. God trivsel skal være et mål hele livet.

Studerende og unge

Ensomhed

Ensomhed

Vi lever i en verden, hvor tingene går hurtigt og hvor det for nogle kan være svært at føle sig som en del af fællesskabet. På de sociale medier ser vi andres lykke og glade samvær og det kan gøre ondt, når man selv føler at være udenfor. Hvis du føler dig ensom, så tilbyder vi gerne vores hjælp til at tage de første skridt mod igen at få følelsen af at høre sammen med andre og også at blive mere venlig overfor dig selv.

Lavt selvværd

Lavt selvværd

Når selvværdet er lavt, er man især præget af dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser omkring sig selv. Det kan være svært at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser, fordi man har så meget fokus på sig selv og sin egen smerte. Vi kan lære dig at skrue ned for de negative tanker og du kan blive bedre til at sætte pris på dig selv, som du er.

Perfektionisme

Perfektionisme

For perfektionisten handler det om at skulle have styr på alting og at have en høj grad af kontrol. Under perfektionismen gemmer der sig ofte en oplevelse af, at ens selvværd og anseelse afhænger af, at man ikke kan kritiseres for noget. Perfektionisten presser sig selv med hårde og kritiske bedømmelser af alt, hvad han / hun foretager sig. I svære tilfælde kan man være meget psykisk forpint af perfektionisme.

Relationelle kriser

Relations- og familieproblemer

I vores forhold til andre mennesker, både dem som vi er rigtig tætte med og de øvrige relationer, vi indgår i, kan der opstå konflikter og udfordringer. Så lad os hjælpe dig med at komme med nye perspektiver på udfordringerne og give dig en mulighed for at få talt om hvad du som kæreste, pårørende, ven eller kollega har brug for for at bedre relationen. 

Supervision

Personlig udvikling

Er du nysgerrig på din egen udvikling og dine gentagende mønstre og er der noget, som du er begyndt at undre dig over, som du gerne vil have noget hjælp til at få mere indsigt i? Så tilbyder vi et trygt og uforskende rum, hvor vi med vores psykologiske faglighed kan bidrage. Du vil få indsigt og erkendelse i hvem du er og hvorfor du agerer, som du gør i dine relationer og i dit liv.

Eksistentielle samtaler

Eksistentielle samtaler

Menneskets evne til at tænke frem og tilbage i tiden kan på nogle tidspunkter i livet være ledsaget af tvivl og nogle af de store spørgsmål såsom: Hvad er egentlig meningen med mit liv? Får jeg det bedste ud af det? Har jeg truffet de rigtige valg? Og hvad med fremtiden – hvilke værdier skal være mine pejlemærker? Disse spørgsmål og mange andre vil vi i Huset Relief gerne være med til at undersøge sammen med dig.