Vi tilbyder også samtaler online

Supervision

Vi tilbyder kompetent supervision med afsæt i jeres specifikke behov. Vi har stor erfaring i gruppe- såvel som individuel supersvision fra et bredt udsnit af arbejdsfelter.

Erfarne psykologer og socialrådgiver

I Huset Relief har vi mange års erfaring med at supervisere og vi erfarer gang på gang, hvordan supervision styrker fagligheden, forbedrer samarbejdet og skaber bedre trivsel blandt medarbejdere.

Vi holder os løbende opdaterede indenforfeltet og er supervisoruddannede.

Hvad er supervision?

Supervision er en professionelt ledet dialog med udgangspunkt i de ønsker og behov, som den pågældende person eller gruppe bringer op. Supervisionen former sig således som en udviklingsproces, der skaber nye vinkler, større klarhed og gode behandlingsbeslutninger i forhold til forskellige kliniske problematikker.

Gruppesupervision

Vi tilbyder supervision til psykologer og til andre faggrupper – det kan fx være pædagoger, sundhedspersonale, lærere og medarbejdere i det socialpædagogiske felt eller i psykiatrien. Særligt når man arbejder professionelt med andre mennesker er det meningsfuldt at modtage supervision, så både arbejdsglæden og fagligheden understøttes.

Individuel supervision

Vi tilbyder individuel supervision til dig som er leder eller medarbejder og har brug for at fordybe dig i faglige problematikker. Supervisionen giver dig mulighed for at få relevant sparring på din faglige praksis og åbner dermed op for faglig læring og personlig udvikling.

Supervision som autorisationskrav

Til dig som er eller skal i gang med at blive autoriseret som psykolog, tilbyder vi særlige pakkeforløb med reduceret pris og fleksibel betalingsordning.