Vi tilbyder også samtaler online

Supervision

Vi tilbyder kompetent supervision med afsæt i jeres specifikke behov. Vi har stor erfaring i gruppe- såvel som individuel supervision fra et bredt udsnit af arbejdsfelter.

Erfarne supervisorer

I Huset Relief er vi alle supervisoruddannede og har mange års erfaring med at supervisere. Aktuelt varetager vi opgaver indenfor psykiatrien, Kriminalforsorgen, kommunen,  specialinstitutioner og i erhvervslivet. Vores vigtigste opgave som supervisorer er at skabe et trygt, tillidsfuldt og reflekterende rum, hvor vi i øjenhøjde kan udvikle og styrke både den faglige såvel som den personlige vækst. Således kan vi også skabe bedre trivsel og forbedre samarbejdet blandt medarbejdere. 

Hvad er supervision?

Supervision er en professionelt ledet dialog, en struktureret gruppesamtale, der tager udgangspunkt i netop de ønsker og behov som den pågældende person eller gruppe bringer op. Det har til formål at øge trivslen og fagligheden i arbejdet med mennesker. Supervision er dermed et relationsarbejde, hvorfor uforudsigelighed er et grundvilkår. Dermed bliver vores vigtigste opgave som supervisorer at skabe et trygt, tillidsfuldt og reflekterende rum, hvor vi kan lære af hinandens faglighed og gøre det uforudsigelige håndgribeligt og operationaliserbart. Supervision udgør et fagligt, socialt såvel som et personligt udviklingsarbejde, hvor vi sammen skaber nye vinkler, større klarhed og gode behandlingsbeslutninger i forhold til forskellige problematikker.

Gruppesupervision

Gruppesupervision er meningfuldt for jer, der arbejder professionelt med andre mennesker. Både arbejdsglæden og fagligheden understøttes på arbejdspladsen via supervision. Vi tilbyde supervison til psykologer og andre faggrupper – fx pædagoger, socialrådgiver, sundhedspersonale og lærer.

Individuel supervision

Individuel supervision er hjælpsomt, når du som leder eller medarbejder er udfordret af faglige problematikker eller er nysgerrig på at udvikle nye interventionsfærdigheder. Supervision giver dig mulighed for at få relevant sparring på din faglige praksis og åbner op for faglig indsigt og læring såvel som personlig udvikling.

Supervision som autorisationskrav eller til specialistuddannelse

Til dig som er eller skal igang med at blive autoriseret som psykolog, tilbyder vi særlige pakkeforløb med reduceret pris og fleksibel betalingsordning. Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Vi tilbyder også supervision, hvis du er under uddannelse til specialist i klinisk psykologi.

Priser

Kontakt os for en samtale om jeres behov, størrelse på gruppen og hvad vi hver især kan tilbyde.

Mette

Godkendt supervisor i psykoterapi

Autoriseret af psykolognævnet

Opnået specialistgodkendelse i klinisk psykologi

Medlem af Dansk Psykologforening

Jonas

Jonas Nilsson

Autoriseret af psykolognævnet

Opnået specialistgodkendelse i klinisk psykologi og supervision

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg er 49 år og er gift har to døtre og en søn

Line Reif

Erfaring med supervisionsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet og det sociale område, bosteder og forskellige uddannelsestilbud for unge.

Uddannet supervisor fra Dispuk