Vi tilbyder også samtaler online

Privatlivspolitik for Huset Relief

Når du søger hjælp i Huset Relief behandler vi dine oplysninger i henhold til den gældende persondatalov.

Huset Relief er dataansvarlig og har ansvaret for at sikre, at behandlingen af din data og dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger:

Huset Relief
Fredensgade 34 C
8000 Aarhus C
Telefon: +45 60 59 97 64
Email: [email protected]
Kontaktperson: Line Reif

Hvilke oplysninger indsamles

Vi beder om samtykke til og opbevarer følgende oplysninger i forbindelse med din behandling:

  • Navn
  • Telefonnr.
  • E-mail
  • CPR-nummer
  • Kort journal om behandlingsforløbet

Opbevaring af oplysningerne

Vi er forpligtet til at opbevare disse oplysninger jf. psykologloven, i 5 år fra sidste samtale. Du har ret til at få adgang til dine oplysninger, fx journalen vi fører over behandlingsforløbet. Fysisk materiale opbevares aflåst. Digitale oplysninger som korrespondance pr. e-mail, følger vi lovens anvisning om sikkerhed.

Videregivelse af oplysninger

Vi deler ikke dine oplysninger med andre, med mindre du har givet skriftligt samtykke til det. Det kan fx være din læge som du ønsker at dele oplysningerne med.

Dine rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelser imod vores behandling af dine oplysninger. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Klagevejledning

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk