Vi tilbyder også samtaler online

Om Huset Relief

Hos os kan du få hjælp, når du føler dig udfordret eller når du har brug for en samtalepartner, der kan give dig et nyt perspektiv på din situation og guide dig i en ny retning. 

Vi er optagede af, at hjælpe dig mest effektivt og vi prioriterer at yde høj faglighed. Husets to psykologer er begge specialister i klinisk psykologi og har den kognitive tilgang som primær metode. Husets psykoterapeut har en narrativ tilgang og en baggrund som socialrådgiver. Sammen kan vi tilbyde en bred og specifik målrettet indsats til det, som du ønsker hjælp til at forandre.

Det terapeutiske møde

Vi er i vores tilgang jordnære og handlingsorienterede. Du er den, der bedst ved, hvordan en problematik opleves for netop dig. Vi vil være omhyggelige med at sikre os, at vi arbejder mod det samme mål og får sat os godt ind i, hvilket terapeutisk udbytte, der vil være det mest hensigtsmæssige for dig. Nogle forandringer kan ske hurtigt, mens udfordringer af mere eksistentiel karakter kan kræve mere plads til ro, tid og eftertænksomhed i processen.

Mette

Mette Holme Jensen

Autoriseret af psykolognævnet

Opnået specialistgodkendelse i klinisk psykologi og supervision

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg er 43 år, gift og har 2 sønner.

Jonas

Jonas Nilsson

Autoriseret af psykolognævnet

Opnået specialistgodkendelse i klinisk psykologi og supervision

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg er 49 år og er gift har to døtre og en søn

Line

Line Reif

Psykoterapeut MPF

Narrativ samtaleterapeut

Supervisor

Socialrådgiver

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg er 45 år, gift og har 2 sønner.

Hvorfor navnet ‘Relief’?

Navnet “Relief” har vi valgt, da det er et ord med dobbeltbetydning og som giver mening ind i vores praksis. “At få sat noget i relief”, handler om at få dannet et godt grundlag for at kunne vurdere en sag eller et problem. Samtidig betyder “Relief” også “lettelse” på engelsk og det er ofte også et mål med de interventioner, som vi tager i brug, når vi møder mennesker der henvender sig til os og som af forskellige grunde føler, at noget i livet er tungt. 

Hvad kan vi hjælpe med

Under emnefeltet “Behandling” er der oplistet nogle temaer og problematikker, som vi er specialiserede i at behandle. Det er ikke nødvendigt, at du til en start præcist ved, hvad det er, du vil bruge os til. Det vigtigste er, at du har taget en aktiv beslutning om, at ville indgå i et samarbejde med en terapeut for at få det bedre.

Find os

Vi tilbyder samtaler i vores hus i Fredensgade med en uforstyrret indgang tæt på busstationen i Århus og samtaler online. Du kan læse mere om priser, husets behandlere og vores øvrige tilbud i menuen. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Huset Relief.

Kærlig hilsen Mette, Line og Jonas.

We also offer therapy in English. Please contact us for further information.