Vi tilbyder også samtaler online

Mette Holme Jensen – Supervision

Mette Holme Jensen

Uddannet psykolog

Specialist i klinisk psykologi

Godkendt som supervisor fra Dansk Psykologforening.

Min erfaring

Jeg varetager supervisionsopgaver inden for psykiatrien, herunder har jeg især arbejdet med angst og depressionsbehandling. Ydermere har jeg erfaring inden for de retspsykiatriske klinikker, kriminalforsorgen og i Studenterrådgivningen. Jeg har også forløb med psykologer, der skal autoriseres, både individuelt og i grupper.

Jeg yder tværfaglig supervision og laver primært sagssupervision.

Jeg har desuden uddannet mig inden for den supervisionsform, der hedder Feedback Informed Treatment (FIT). Her er der primært  fokus på at få klientens stemme tydeligt frem under supervisionerne.

Jeg har specialiseret mig indenfor kognitiv adfærdsterapi og har senere taget efteruddannelse indenfor både acceptance and commitment therapy (ACT) og compassion focused therapy (CFT). For at få så stor en værktøjskasse som muligt, så valgte jeg at tage min supervisoruddannelse hos 2 erfarne psykodynamisk uddannede psykologer.

Hvad er det for et rum, jeg gerne vil skabe?

Det er vigtigt for mig at skabe et fælles trygt rum til refleksion og nysgerrighed, hvor ingen er bedrevidende og vi alle er ligeværdige og bidragende. Mit håb er, at vi alle møder hinanden med respekt for hinanden såvel som hinandens faglighed og kompetencer, så vi i et samspil kan søge nye perspektiver og forstå en sag på en ny og alternativ måde. Jeg ønsker at tage udgangspunkt i jeres ønsker og behov, men jeg vil under hver case forsøge at fokusere på en klinisk problemstilling. Jeg er under mine supervisioner også altid optaget af at få defineret patientens egne ønsker, behov og ideer, så jeg spørger ind til nogle specifikke ting for også at få klientens stemme tydeligt frem og således sikre,  at sagen bliver udfoldet mest muligt. 

Hvad er vigtigt for mig i en gruppesupervision?

Supervision er en struktureret gruppesamtale, en vejledning af professioner, og den søger at afdække blinde vinkler – jeg vil gerne finde ud af, hvornår man falder i et mønster, eller hvor man er i risiko for at overse noget. Supervision er både et fagligt og et personligt udviklingsarbejde – i et supervisionsforløb vil den enkeltes kompetencer styrkes og den samlede faglighed udvikles. Denne individuelle såvel som samlede udvikling højner den samlede gruppes styrke. 

Andre om mit supervisionsarbejde:

“Mette er en utrolig dygtig, engageret og jordnær psykolog og supervisor, der får mine varmeste anbefalinger” – Benjamin (supervisand)

“Jeg følte mig hurtigt tryg i Mettes selskab takket være hendes varme og jordnære væsen. Hun er en dygtig psykolog og supervisor, og man mærker tydeligt hendes store engagement for faget. Jeg går altid inspireret og motiveret fra supervision med Mette” – Mie (supervisand)

“Mette er som supervisor enormt dygtig og hurtig til at spore sig ind på netop det, som du har brug for i supervision. Samtidig føler man sig i løbet af ingen tid tryg og tilpas med hende, hvor der både er plads til alvor og sjov” – Kristian (supervisand)

Kontakt

Jeg ser frem til at byde dig velkommen i mit lokale i Huset Relief eller online. 

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig. 

Mail: [email protected]

Tlf.: +45 93 86 16 51