Vi tilbyder også samtaler online

Line Reif – Supervision

Erfaren supervisor

Uddannet supervisor fra Dispuk

Uddannet psykoterapeut og socialrådgiver

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Erfaring

Jeg har erfaring med supervisionsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet og det sociale område, bosteder og forskellige uddannelsestilbud for unge fx med autisme spektrum forstyrrelser.

Som socialrådgiver har jeg været mødeleder i rehabiliteringsteams i Aarhus kommune. Jeg kender derfor indgående de vilkår og udfordringer medarbejdere, leder og borgere kan møde i den kommunale verden, og en politiske styret organisation.

Jeg har også erfaring med at lave særforløb til arbejdspladser med fx højt sygefravær og samarbejdsvanskeligheder.

Derudover har jeg erfaring med konsulentopgaver, hvor der er behov for at facilitere udviklings- og forandringsprocesser.

Jeg varetager supervisionsopgaver både i grupper og individuelt. Jeg laver sags-, tema- og emnesupervisioner.

Hvad for et rum bestræber jeg mig på at skabe?

Når jeg superviserer, bestræber jeg mig på at skabe et trygt rum, hvor vi alle bliver inkluderet og har noget at bidrage med. Jeg arbejder på at skabe et trivsels- og læringsrum, så vi sammen kan nuancere og perspektivere eventuelle sager/emner.

Jeg ønsker at kaste lys på medarbejderes kompetencer i forbindelse med de mangeartede opgaver, medarbejdere skal håndtere. Supervisionen giver således medarbejderne mulighed for at opnå øget indsigt i egne reaktioner og kompetencer og derved mulighed for at forebygge mistrivsel og samtidig øge oplevelsen af egen faglighed.

Ved at inddrage hele medarbejdergruppen understøtter supervisionen læring, erfaringsudveksling og deltagernes kendskab til hinanden.

Hvad jeg er optaget af?

Jeg er uddannet supervisor og psykoterapeut inden for den narrative tilgang. I supervisionerne vil man derfor opleve mig særligt optaget af at skabe trygge, nysgerrigt lyttende rum, hvor vi kan give bekræftende og opbyggende responser til hinanden. Derved skabes der bedre betingelser for samarbejdet i teamet og bedre forståelse og relationer til de mennesker, vi arbejder med.

Supervision er udover et fagligt udviklende rum også et personligt udviklingsrum og for at det kan have gode betingelser, skal vi være opmærksomme på responserne til hinanden. 

Kontakt

Du/I er meget velkommen til at kontakte mig så vi kan få en dialog om, hvorvidt jeg kunne være et godt match til jeres arbejdsplads. 

Hvis du/I har nogle spørgsmål, så er I også meget velkommen til at skrive eller ringe til mig. 

Mail: [email protected]

Tlf.: +45 60 57 92 44

LinkedIn